همایش مدیریت زنان در نظام آموزش عالی

وضعیت محصول: موجود

70,000 ریال

جزئیات

نگارنده ها: مریم عابدی، جبلی مهناز، احمدي فرشته بدر. زنان به عنوان منابع بکر استعداد در شرایطی که کمبود مهارت واستعداد عامل زمین خوردن بسیاری از کسب وکارها است ،نقش کلیدی در رونق وپیشرفت فضای کسب...+

نگارنده ها: مریم عابدی، جبلی مهناز، احمدي فرشته بدر.

زنان به عنوان منابع بکر استعداد در شرایطی که کمبود مهارت واستعداد عامل زمین خوردن بسیاری از کسب وکارها است ،نقش کلیدی در رونق وپیشرفت فضای کسب وکار دارند. با این وجود هنوز نگه داشتن زنان در محیط کار یک مشکل بزرگ صاحبان کسب وکار است.
امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز از مقوله های مهمی است که مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف قرار گرفته است ،ودر سطح جهانی نیز سازمان های بین المللی توجهی ویژه به جایگاه زنان در کشور های مختلف دارند .از این رو همواره مقوله زنان وبه ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها ومشاغل سطوح عالی مورد توجه بوده است وچنانچه در مرحله انتخاب واستخدام ،شایستگی ومهارت محک ومعیار نباشد ،اساسا طرح موضوع مشارکت زنان در امور بی فایده است.
با توجه به نتایج تحقیق زنان در کسب فرصت های آموزشی (دانشگاهها ) گوی سبقت را از مردان ربوده اند وبه عنوان منبع روبه افزایش از استعداد ملی عمل می کنند. اما هنوزتعداد زنانی که در سمت مدیریت بوده اند تقریبا 10 درصد ویا کمتر ودر مواردی صفر در صد بوده است. واین نتیجه حاکی از کمبود حضور زنان در جایگاه مدیریت ارشد ومتمرکز شدن آن ها در یک سری سمت های کاری ومدیریتی خاص است.
از این رو در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از آمار وشاخص های توسعه به موانع وچالش های مدیریت زنان به طور عام پرداخته ومروری بر مدیریت زنان در دانشگاهها به طور خاص داشته وعوامل وموانع ارتقای مدیریتی زنان را شناسایی وراهکارهایی جهت رفع موانع آنها ارانه گردد.

Copyright © {2015} self-help.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه خودیاری است.
طراحی شده توسط گروه مشاورین سپنج