مدیریت تحول ونوآوری در تربیت معلم

وضعیت محصول: موجود

70,000 ریال

جزئیات

نگارنده ها: مریم عابدی , مهناز احمدی. تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد...+

نگارنده ها: مریم عابدی , مهناز احمدی.

تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» ترجیح دهند.به بیان دیگر تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریتِ تغییر در سازمانها یکی از مشکل‌ترین وظائف مدیــــران پیشرو است.
اجرای تحول و دگرگونی در یك سازمان از منابع مهم و حساس دستیابی به اهداف می باشد. نوآوری پایدار در گرو توجه به توانمندیهای سازمان است. برد در سایه نوآوری به مدیرانی وابسته است كه توان دگرگون سازی در شركتها و سازمانها را از وضع كنونی داشته باشند. در عصر حاضر برای انطباق با تغییرات ایجاد شده اهمیت موارد ذكر شده بیش از پیش می باشد و مدیرانی می توانند از هر لحاظ موفق باشند كه علاوه بر خلاقیت ، سازمان و كارمندان را نیز به سمت اهداف تعیین شده رهبری نمایند.دراین مقاله سعی شده است دیدگاههای گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد كه هر كدام می تواند به نحوی در كل سازمان تاثیر گذار باشد و مدیران را به سمت تعالی و پیشرفت هر چه بیشتر سوق دهد.روش:این مقاله نوعی بررسی مروری – تحلیلی است كه در آن سعی شده است روند منطقی تحولات موجود در یك سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

Copyright © {2015} self-help.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه خودیاری است.
طراحی شده توسط گروه مشاورین سپنج