اشتغال زنان و امنیت خانواده

وضعیت محصول: موجود

70,000 ریال

جزئیات

نگارنده: مریم عابدی جبلی خانواده همچون سایر نهادها ی تشکیل دهنده جامعه ،در طول تاریخ دچار دگرگونی زیادی شده است. یکی از دگرگونی ها در ساخت خانواده ،تحول وتغییرات در نقش زنان است. دگرگونی...+

نگارنده: مریم عابدی جبلی

خانواده همچون سایر نهادها ی تشکیل دهنده جامعه ،در طول تاریخ دچار دگرگونی زیادی شده است. یکی از دگرگونی ها در ساخت خانواده ،تحول وتغییرات در نقش زنان است. دگرگونی های اجتماعی، تحول در سبک زندگی و ورود به اجتماع، موجب تغییر و تحول در نگرش افراد وتوزیع نقش ها در خانواده شده است. جامعه ایران در چند دهه اخیر به تدریج شاهد تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است.

این تغییرات به تحول نقش وجایگاه اجتماعی زنان منجر شده وتوانسته موقعیت نابرابر زن و مرد را در خانواده وانتظارات وتوقعات مقتدرانه مردان را نسبت به همسرانشان تغییر دهد. در سال های اخیر ،مشارکت زنان در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته ودر کنار تاکید بر مسئولیت خانوادگی زنان اشتغال آنها در خارج از منزل نیز دیده می شود.

گسترش اشتغال زنان ،مرز بندی های جنسیتی، انتطارات مختلف وفراوانی نقش ومسئولیت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار وشاغل، آنان را دچار نوعی تعارض نقش و فشارهای ناشی از آن می کند. نا امنی های اجتماعی، حضور موثر زنان را دچار مشکل می کند .بنابراین هدف این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی وکتابخانه ای ومرور منابع ونطریه های مرتبط به بررسی اشتغال زنان وامنیت خانواده وازدواج میپردازد.

یافته های تحقیق حاکی از آن است ،اشتغال زنان واستفاده از 50 درصد نیروی انسانی جامعه درجهت توسعه وپیشرفت کشور، با بستر سازی مساعد در اجتماع وخانواده ، فرهنگ سازی جهت مشارکت بیشتر مردان در امور منزل وتربیت فرزندان به امنیت اقتصادی، اجتماعی و عاطفی خانواده کمک نموده و موجب تسهیل در امر ازدواج جوانان می شود.

Copyright © {2015} self-help.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه خودیاری است.
طراحی شده توسط گروه مشاورین سپنج